Curăţenie: Interioară săptămânală

- Igienizarea coşurilor de gunoi;

- Ştergerea pervazurilor şi a plintelor cu soluţie antistatică adecvată:

În general pe aceste suprafeţe se întâlnesc murdării neaderente uşoare.

a) se foloseşte o lavetă umezită în soluţia adecvată (folosind fie o găleată fie un pulverizator cu soluţia de curăţat în diluţie corespunzătoare) cu care se va şterge suprafaţa de curăţat;

b) se va insista în zonele cu murdărie aderentă, până când aceasta este îndepărtată;

c) îndepărtarea soluţiei se face cu o lavetă uscată până la zvântarea completă a suprafeţelor de curăţat, fără a se lăsa urme de la ştergere.

- Spălarea şi dezinfectarea geamurilor interioare, precum şi altor suprafeţe vitrate:

a) se înmoaie dispozitivul de spălare în soluţia pregătită în găleata de plastic (având diluţia corespunzătoare gradului de murdărie al suprafeţei de curăţat) şi se spală suprafaţa vitrată insistând asupra porţiunilor murdare, zonelor pătate sau cu murdărie aderentă până la îndepărtarea acestora. În funcţie de înălţimea suprafeţelor vitrate se vor folosi prelungitorul telescopic/scara/schela;

b) îndepărtarea soluţiei de curăţat de pe suprafaţa vitrată se va face folosind racleta. Întotdeauna operaţiunea se realizează de sus în jos cu suprapunerea zonelor de racletat. După fiecare racletare, racleta se va şterge cu o cârpă pentru îndepărtarea soluţiei, evitând astfel murdărirea zonelor deja curăţat.

c) se va avea în vedere şi curăţirea ramelor şi a pervazurilor;

d) pentru suprafeţele vitrate de mici dimensiuni, unde nu se folosesc dispozitivul de spălare sau racleta, se va folosi pulverizatorul şi laveta de microfibră.

Copyright © 2012 PERFECT CLEAN SERVICE

Electrician auto Ploiesti

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx-rc/1.21.4.3
Wednesday, December 6th, 2023