Curăţenie: De întreţinere

- Aerisirea spaţiilor interioare;

- Măturarea antistatică a suprafeţelor neacoperite;

- Spălarea şi degresarea pardoselilor cu detergenţi adecvaţi tipului de pardoseală:

a) se mătură antistatic suprafaţa care urmează a fi spălată folosind dispozitiv specializat sau se va aspira cu aspiratorul, iar acolo unde se găsesc etichete lipite, gume de mestecat etc. acestea se vor îndepărta folosind racleta cu lamă specială, soluţie adecvată şi lavetă; în spaţiile din zonele speciale se vor folosi dispozitive specializate din fire de cocos;

b) spălarea se va face folosind dispozitive adecvate pentru pardoseli (se foloseşte detergent cu diluţia corespunzătoare gradului de murdărie a pardoselii). În funcţie de murdăria pardoselilor se va utiliza metoda directă (aplicarea soluţiei, frecare şi aspiraţie) sau metoda indirectă (aplicarea soluţiei, timp de acţionare, frecarea suprafeţei respective de mai multe ori şi aspiraţie).

c) în spaţiile strâmte sau în colţuri, se va utiliza mopul şi padul de mână pentru curăţarea zonelor respective, iar apoi se va racleta sau aspira, după caz;

- Spălarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare:

a) colectarea deşeurilor din coşurile de gunoi;

b) aplicarea soluţiei de spălare adecvată şi avizată pe elementele componente ale grupului sanitar numai în următoarea ordine: plafon, pereţi placaţi cu faianţă, pereţi despărţitori din melamină, pervazuri, ţevi şi robinete, uşi, oglinzi, dispencere hârtie igienică, hârtie prosop şi săpun, chiuvete, vase WC, colac, capac şi pisoare. Pentru fiecare element al grupului sanitar în parte se vor folosi soluţii de curăţat şi dezinfectat adecvate, în funcţie de natura materialelor din care sunt confecţionate. Se va insista asupra porţiunilor foarte murdare, a zonelor pătate sau cu murdărie aderentă;

c) ştergerea cu cârpa uscată a suprafeţelor menţionate mai sus până la zvântarea lor în aceiaşi ordine succesivă, exceptând chiuvetele, vasele WC şi pisoarele. Ştergerea suprafeţelor se va face fără a se lăsa urme de la lavetă;

d) lustruirea suprafeţelor metalice;

e) ştergerea cu cârpă uscată a corpului lămpii de iluminat;

f) spălarea pardoselii cu soluţie de curăţat şi dezinfectat adecvată. Racletarea sau aspirarea suprafeţei spălate;

g) odorizarea grupurilor sanitare.

- Golirea coşurilor de gunoi şi evacuarea gunoiului spre locurile amenajate;

- Golirea şi spălarea scrumierelor amplasate în locuri special amenajate;

- Spălarea scărilor de acces în clădire şi a balustradelor cu detergenţi adecvaţi tipului de paviment ;

- Aspirarea mochetelor prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf este prevăzut cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; se curăţă periodic.

- Completarea consumabilelor din grupurile sanitare – hârtie igienică, hârtie prosop, săpun lichid, saci menajeri, odorizante – ori de câte ori este nevoie.

- La cerere se poate asigura aprovizionarea cu hârtie igienică, hârtie prosop, săpun lichid, saci menajeri, odorizante .

Copyright © 2012 PERFECT CLEAN SERVICE

Thursday, June 13th, 2024